Parasolls verksamhet

Stiftelsen Parasoll har i drygt två decennier bedrivit verksamhet med personligt ombud i stiftelseform. Stiftelsen Parasoll (i följande text Parasoll)startade som fristående försöksverksamhet då Parasoll bildades 1995 av de två intresseföreningarna RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, och Schizofreniförbundet. Verksamheten drivs utan vinstintresse och är politiskt och religiöst obundet.


Parasoll bedriver personligt ombudsverksamhet på uppdrag av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro samt Upplands Väsby i Stockholms län.
Parasoll arbetar för och med människor med psykisk funktionsnedsättning. Detta innebär att verksamheten är riktad mot vuxna över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten regleras sedan 2013 av en förordning om statsbidrag för personligt ombud (SFS 2013:522). Förordningen reglerar kommunernas och Parasolls ansvar för verksamheten och dess innehåll. Sedan tidigare har de meddelandeblad som senast utkom 2011 definierat målgruppen (Socialstyrelsens meddelandeblad 5/2011). Detta styrdokument definierar målgruppen enligt nedanstående två punkter:
”Verksamheten riktar sig till vuxna i denna grupp som:

• Har betydande och väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av (allvarlig) psykisk störning/ sjukdom och

• Har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service och rehabilitering och sysselsättning och som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.”

Styrelsen

Styrelsen för Parasoll består av representanter från RSMH och schizofreniförbundet/IFS.
För 2024 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Lennart Håwestam
Telefon 0707-36 60 33
lennart.hawestam@parasoll.org
RSMH Stockholms län

Övriga ledamöter 
Magdalena Birgersdotter 
Maria Gugliemeti IFS Stockholms län
Kerstin Swantröm RSMH Stockholms län
Ulla Elfving-Ekström IFS Stockholms län

 Suppleanter
Maria Agback Nyström
Veronica Macoveanu RSMH Stockholms län

Jobba hos Parasoll


Vi som arbetar som personligt ombud är socionomer eller har likvärdig utbildning.
 

  Är du nyfiken på arbetet som personligt ombud hos Parasoll?
 
Ta kontakt med verksamhetschef Ingrid Palmberg på
tel 070 7205 258 eller maila ingrid.palmberg@parasoll.org