Personligt ombud - för personer med psykisk funktionsnedsättning

Personligt ombud Parasoll finns i norra Storstockholm för dig som bor i Danderyd, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro eller Upplands Väsby kommun.

Vad är personligt ombud?

Är du över 18 år och har psykiska funktionsnedsättningar finns möjlighet att få ett personligt ombud.

 Personligt ombud arbetar för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov och önskemål.

 Målet är att du ska få en förbättrad livssituation och ökad självständighet.

Personligt ombud har också i uppdrag, från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen, att uppmärksamma och rapportera fel och brister i samhällssystemet.


Så här fungerar det

- Vi arbetar på ditt uppdrag och tillsammans kartlägger vi dina behov av stöd och hjälp och upprättar en handlingsplan.

- Vi ger dig information och råd om olika möjligheter till hjälp och stöd från samhället.

- Vi stöttar dig i kontakten med myndigheter och andra parter.

- Vi hjälper dig att ansöka om olika insatser från samhället och/ eller att överklaga beslut.


Viktigt att veta

- Du, som klient, är delaktig i hela arbetsprocessen.

- Personligt ombud ersätter inte andra yrkesroller utan ska fungera som en ”hjälp till hjälpen”.

- Personligt ombud är helt fristående från myndigheter, för inga journaler, kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Parasolls personliga ombud 


DANDERYDS KOMMUN
Eva Lundell, 070 751 73 19
eva.lundell@parasoll.org
Besöksadress: Mörby Centrum

 
SIGTUNA KOMMUN
Lina Gudmundhs, 070 951 73 20
lina.gudmundhs@parasoll.org
Besöksadress: Skolgatan 7, Märsta

SOLLENTUNA KOMMUN
Carin Asplund, 070 951 73 23
carin.asplund@parasoll.org
Besöksadress: Oppegårdsstråket 12, Sollentuna

Lasse Olovsson, 070 951 73 24
lasse.olovsson@parasoll.org
Besöksadress: Oppegårdsstråket 12, Sollentuna

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
Eva Grunell, 070 951 73 25
eva.grunell@parasoll.org
Besöksadress: Karins väg 3, Upplands Väsby

SOLNA STAD
Lea Hallström, 070 951 73 21
lea.halström@parasoll.org
Besöksadress: Råstavägen 4 A, Solna

Pia Nordlander, 070 951 73 22
pia.nordlander@parasoll.org
Besöksadress: Råstavägen 4 A, Solna

SUNDBYBERGS STAD
Anna Eriksson, 070 951 73 27
anna.eriksson@parasoll.org
Besöksadress: Råstavägen 4 A, Solna

UPPLANDS BRO KOMMUN
Eva Lundell, 070 751 73 19
eva.lundell@parasoll.org
Besöksadress: Bro

NORRTÄLJE KOMMUN
Carina A-Henningsson, 073 674 11 86
Carina.a-henningsson@parasoll.org
Besöksadress: Hamnvägen 12, Norrtälje
 
Ann-Sofie Carlmark 070 449 16 80
ann-sofie.carlmark@parasoll.org
Besöksadress: Hamnvägen 12, Norrtälje

Vill du skicka post är adressen:
Stiftelsen Parasoll
Råstavägen 4A
169 54 SOLNA

Mailkontakt: info@parasoll.org

 

Kontakta oss

Namn E-post Kommun Meddelande Skicka in
ADMINISTRATION PARASOLL
Verksamhetschef
Ingrid Palmberg, 070 720 52 58
ingrid.palmberg@parasoll.org
 
Adress:
Råstavägen 4 A
169 54  Solna
info@parasoll.org
 
SYNPUNKTER
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen höra av dig:
Telefon: 070 7205 258
E-post: info@parasoll.org
Adress: Råstavägen 4 A
169 54 Solna

Råstavägen 4 A, 169 54 Solna

070 720 52 58

ingrid.palmberg@parasoll.org