Här hittar du mer information

Förteckning över personliga ombud i Sveriges kommuner:

www.personligtombud.se

Riksförbundet Social och Mental Hälsa, RSMH:

www.rsmh.se

Schizofreniförbundet:

www.schizofreniforbundet.se

Länsstyrelsen:

www.lansstyrelsen.se


Externa intresseföreningar:

www.attention.se

www.snaph.se

www.ocd.se

www.balans.se