banner

Aktuellt: Vi söker ny medarbetare i Upplands Bro  

Parasoll

Parasoll bedriver personlig ombuds-verksamhet på uppdrag av sex kommuner i nordvästra delen av Stockholms län.

Vi drivs av intresseföreningarna för personer med psykiskt funktionsnedsättning. Vår styrelse består av representanter för de föreningar inom RSMH och Schizofreniförbundet som finns i de kommuner som vi arbetar i. På det sättet är vi som driver Parasoll så nära som möjligt de människor som vi är till för.

Parasoll ska vara ett stöd för dem med psykisk ohälsa och som har stora hinder för ett fungerande och gott liv. Vid är till exempel en resurs för den enskilde vid kontakter med myndigheter och vårdgivare. Vi står entydigt på den enskildes sida.

”Parasoll är en brukardriven och icke-vinstdriven organisation som ska arbeta effektivt för målgruppens bästa och vars arbete präglas av öppenhet, hög kvalitet och ett stort personalinflytande.”