banner

     

Styrelsen för Parasoll består av representanter från RSMH och schizofreniförbundet/IFS.

För 2018-2019 har styrelsen följande sammansätttning:

 

Ordförande  

Lennart Håwestam

Telefon 0707-36 60 33

lennart.hawestam@parasoll.org

RSMH Stockholms län
   
Övriga ledamöter

 
UllaBritt Zoannos vice ordf IFS Stockholms län
Anneli Westling RSMH Stockholms län
Kerstin Swantröm RSMH Stockholms län
Ulla Elfving-Ekström IFS Stockholms län
   
   
   
Suppleanter  
   
Maria Gugliemeti IFS Stockholms län
Veronica Macoveanu RSMH Stockholms län