banner

     

Socialstyrelsens meddelandeblad

Riktlinjer för hur ett Personligt ombud ska arbeta, finns beskrivet i Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011. Klicka här för att ta del av det.

Nu har Socialstyrelsen en dialog om behovet att utveckla definitionen av målgruppen för de Personliga ombudens verksamhet. Klicka här för att ta del av Socialstyrelsens dokument.