banner

     

Personligt ombud på din sida

Ett personligt ombud kan hjälpa till med myndighetskontakter samt att vara en resurs för
att söka de insatser som du har rätt till.


Målsättningen för de personliga ombuden är att bidra till att du uppnår den bästa
tänkbara livssituation för dig utifrån dina egna behov och önskningar.


De personliga ombuden ska verka för:

  • att psykiskt funktionshindrade får den vård, service och de stödinsatser som behövs och som man har rätt till.
  • att genomförda insatser samordnas med så få personer som möjligt inblandade.
  • att informera om våra möjligheter till stöd för personer som inte själva söker kontakt.

De personliga ombuden ska även bevaka hur vård, service och stöd fungerar i samhället, identifiera brister, föreslå förändringar och arbeta för att dessa genomförs.

Fristående från myndigheter
Ett personligt ombud från Parasoll arbetar helt fristående från myndigheter och på ditt uppdrag. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med ditt medgivande. Kontakten med oss bygger helt på frivillighet.

Detta är PARASOLL
En ytterligare garanti för att vi står på din sida, är att Parasoll drivs av lokala föreningar inom RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och Schizofreniförbundet som arbetar för de psykiskt funktionshindrades intressen.

Vi har en lokal förankring genom att styrelsen består av lokala representanter från intresseföreningarna.

Vi arbetar på uppdrag från olika kommuner. Vi kan därför vara ett stöd för dig som bor i någon av de kommunerna. Vilka kommuner det är, finns beskrivet under knappen ”Våra Personliga ombud”.

Vi har tystnadsplikt och vår service är utan kostnad för dig.