banner

     

Länkar

 

Det finns en ”kollega” som precis som Parasoll består av lokala föreningar inom RSMH och Schizofreniförbundet. Det är PO-Skåne som har adress:
www.po-skane.org
 
Webadressen till riksorganisationen Riksförbundet Social och Mental Hälsa, RSMH, är:
www.rsmh.se
 
Webadressen till riksorganisationen Schizofreniförbundet – intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser är:
www.schizofreniforbundet.se
 
Förteckning över personliga ombud från landet kan man få via:
www.personligtombud.se