banner

     

Bolivia-projekt

RSMH-Roslagen  och Parasoll har sedan  2005 hjälpts åt att driva ett projekt i staden Cochabamba för att utveckla sociala arbetskooperativ som ett medel för funktionshindrade att själva skapa sig arbete. I samband med det arbetet har kontakter tagits med det psykiatriska sjukhuset, då det inte har funnits någon intresseförening för psykiskt funktionshindrade. En boliviansk  intresseförening med namnet Parasoll har startat. Sedan några år är Stiftelsen Parasoll  engagerad i projektet som vänorganisation.

Parasolls medarbetare i Bolivia

Under hösten 2007 fick Parasoll Sida-medel via handikapprörelsens biståndsorganisation Shia för ett utbytesprojekt, vilket innebar att ett par personer fick komma till Sverige på studiebesök och ett par personer från Parasoll fick möjlighet att åka till Cochabamba. Det utbytet resulterade bl a i att det har bildats en interims-intresseförening för psykiskt funktionshindrade, vilket vi gläds åt. Föreningen heter Parasol-Bolivia!

Nu har Parasoll ansökt om projektmedel för att få fortsätta arbetet med att stötta utvecklingen i Bolivia för att en intresseorganisation ska kunna växa sig stark.

Medarbetare i Bolivia

Mål för projekteringen
Förbereda projekt för att:
* Synliggöra de psykiskt funktionshindrade. Utveckla nya metoder och målsättning för att öka kvalitén i vården i arbetet med psykiskt funktionshindrade

* Utveckla och stödja bildandet av en intresseorganisation för psykiskt funktionshindrade i Cochabamba och så småningom hela Bolivia.

De Bolivianska Parasollmedarbetarna

Projekteringsplan
Vi ska undersöka inställningen från staten, kommunen och katolska kyrkans till de psykiskt funktionshindrade. Hur ser patienter och anhöriga på en intresseförenings roll, möjligheter och stödbehov?

Hur är ansvaret fördelat mellan staten och kyrkan.
Hur ser lagstiftningen ut för psykiskt funktionshindrade.
Hur kan framtida finansieringsmöjligheter se ut?